Jump to content
Sign in to follow this  
Rosomak

Jakość tłumaczeń w grze

Recommended Posts

Mam pytanie odnośnie jakości tłumaczeń na język polski w grze. Od wielu lat ich poziom jest tragiczny i przaktycznie nie poprawia się. Czy są w planach jakieś poprawki w tym obszarze? Często czytając podpowiedzi czy opisy można naprawdę spaść z krzesła. Google tłumacz nie bardzo radzi sobie ze specjalistycznym słownictwem. Może Twórcy mogliby opublikować słowniki gry do tłumaczenia dla fanów. Pewnie tłumaczenie poszłoby błyskawicznie i wyeliminowano by śmieszne błędy.

And here's a Google translation. You can see that it is not perfect:

I have a question about the quality of translations into Polish in the game. For many years, their level has been tragic and is not improving at all. Are there any improvements in this area? Often reading hints or descriptions you can really fall off the chair. Google translator does not deal with specialized vocabulary very much. Maybe the creators could publish game dictionaries for translation for fans. Probably the translation would go quickly and eliminate ridiculous errors.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Preview Post
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...